ปั๊มลม

หลักการทำงานของ ปั๊มลมสกรู

ปั๊มลมสกรู เป็นอุปกรณ์ทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม เหตุผลนี้ง่าย ต้องใช้แรงดันอากาศเพื่อดำเนินการในกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ปั๊มลมสกรู มักจะเป็นปั๊มลมแบบดิสเพลสเมนต์เชิงบวก ที่มีปริมาณอากาศหรือก๊าซที่กำหนดจะถูกขังอยู่ในห้องอัด ปั๊มลมสกรูทำงานโดยการดักอากาศระหว่างโรเตอร์แบบตาข่ายสองตัว และลดปริมาตรของอากาศที่ติดอยู่นั้นขณะที่มันเคลื่อนลงมาผ่านโรเตอร์นั่นเอง หลักการทำงาน…